การตรวจสอบการทำลายเซลล์เบต้าในเวลาจริง

การตอบสนองต่อการต่อต้านอินซูลินอย่างรวดเร็วและหายไปอย่างรวดเร็ว หากปรากฎการณ์นี้กับมนุษย์เซลล์ภูมิคุ้มกันที่ติดตั้งสวิตช์ จะสามารถตรวจพบได้เฉพาะในผู้ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาโรคเท่านั้น ดังนั้นการตรวจเลือดที่เผยให้เห็นการปรากฏตัวของเซลล์เหล่านี้สามารถให้การบ่งชี้ที่เป็นไปได้ที่เร็วที่สุดของโรคและเปิดใช้งานการแทรกแซง

ตัวอย่างเลือดจากบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงสุด 30 คนต่อปีและวิเคราะห์ตัวอย่างสำหรับสารตั้งต้นสู่โรค โรคเบาหวานประเภท 1 มีการเชื่อมโยงทางพันธุกรรมที่แข็งแกร่ง ผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโรคนั้นมีโอกาสสูงกว่าประชากรทั่วไปถึง 20 เท่าในการทำให้ตนเองเป็นกลุ่มที่มีการกำหนดไว้อย่างดีในการเฝ้าระวังสำหรับนักสำรวจทางชีวภาพ การวินิจฉัยเบื้องต้นในช่วงห้าปีของความก้าวหน้าทางคลินิกและความสามารถในการตรวจสอบการทำลายเซลล์เบต้าในเวลาจริงจะช่วยให้ชุดของการแทรกแซงการรักษาใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่การป้องกันโรคเบาหวานประเภท 1 และอินซูลินพึ่งพา